Arboretum Křtiny

Tento nádherný exteriér se nachází u silnice mezi městysi Křtiny a Jedovnice. Po domluvě je zde možné zrealizovat svatební obřad, nebo arboretum využít pro fotografování novomanželů. Arboretum Křtiny je perfektní prostor pro svatební obřad, hostinu nebo exkurzi. Arboretum je od zámku vzdáleno 10 minut jízdy autem, je možné zajistit v arboretu i catering.

O arboretu

Nejstarší a největší zařízení tohoto druhu na ŠLP Křtiny je Arboretum Křtiny, nacházející se u silnice mezi městysi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od jihomoravské metropole Brna. Založeno bylo v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem Bayerem. Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou, se kterou se studenti i návštěvníci mohou seznámit je pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska. Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině. Estetika arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při pořádaných sochařských sympóziích. Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Vzhledem k výjimečné cennosti tohoto výukového objektu přistoupil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny k nutné výměně oplocení, aby Arboretum Křtiny bylo zabezpečeno proti nezvaným návštěvníkům i zvěři. Na základě obdržené státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši 1.950.000 Kč byly na konci roku 2004 provedeny stavebním střediskem ŠLP Křtiny práce na obnově. Délka nového plotu o výšce 2 m dosahuje 2.300 m. V lesních partiích v délce 1.200 m je oplocení zbudováno z drátěného pletiva na betonových sloupcích. Čelní fronta o délce 1.100 m, navržená renomovaným krajinným architektem profesorem Ivarem Otrubou, je konstrukce z dřevěných sloupů na betonových patkách, vyplněná dřevěnými hranoly a latěmi.

Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy jeden den v týdnu – v sobotu, a to po celé vegetační období mezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.