Programy lesní pedagogiky

Lesní pedagogika jako součást činnosti Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je alternativou, jak zviditelnit velkoryse pojatou a koncepčně řešenou estetickou úpravu zdejších lesů, ale i hospodářsky zdatné lesní porosty a přírodní rezervace.

ŠLP ML Křtiny nabízí lesní pedagogiku v zázemí celkem 10.265 ha obhospodařovaných lesních pozemků, které tvoří svojí strukturou jedinečný a cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou. Díky tradičnímu užívání jemnějších způsobů hospodaření v lesních porostech s využitím přirozené obnovy na Vás dýchá jejich přirozená malebnost a jedinečnost.

V našich lesích najdete zákoutí i daleké výhledy, lesní studánky, památné stromy, skupiny okrasných dřevin i lesní palouky, řadu pomníků a pamětních desek souborně označované jako Lesnický Slavín.

 

Lesní pedagogové Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně pro Vás mají připraveno několik programů lesní pedagogiky, které je možné využít jak v rámci hodin pro veřejnost, tak pro firemní akce či jiné akce ve skupinách.

Základní programy jsou tři; dva venkovní a jedna “suchá” varianta pro případ špatného oblečení (jak známo, špatné počasí neexistuje – existuje pouze špatně oblečený lesník).

 

P1030128

Střelecká a lovecká revue

Místo konání: Areál střelnice Březinka, cena na osobu 300 Kč

Střelnice Březinka je majetkem Mendelovy univerzity v Brně a nachází se v lesích nedaleko Křtin. Střelnice je vybavena pro brokovou střelbu (Lovecký parcour a Lovecké kolo) a malorážkovou střelbu (střelba na běžícího divočáka).

Náplň programu: střelectví, lovectví, myslivost

Doba trvání programu: 3 – 4 hodiny

(možná domluva dle individuálních požadavků)

Během programu se seznámíte s nejpoužívanějšími zbraněmi v ČR při lovu a zásadami při jejich bezpečném užívání. Taktéž se dozvíte spoustu zajímavých informací o lovectví a myslivosti prostřednictvím názorných ukázek a exponátů. Na závěr programu si budete moci prakticky vyzkoušet samotnou střelbu malorážkou nebo brokovnicí.

POZOR! Pro možnost absolvování celého Loveckého kola a Loveckého parcouru je nutno předložit ZBROJNÍ PRŮKAZ skupiny B nebo C.

 

Na den lesníkem

Místo konání: lesy v nejbližším okolí zámku Křtiny, cena na osobu 100 Kč

Náplň programu: Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet jaká je práce lesníka

Doba trvání programu: 3 hodiny (možná domluva dle individuálních požadavků)

Program se bude odehrávat během tematické vycházky na lesních pozemcích Mendelovy univerzity v Brně. Během vycházky se seznámíme s některými činnostmi, které jsou tak typické pro české lesnictví: lesní těžba, obnova a výchova lesních porostů, zjišťování zásoby porostů, ochrana lesa a přírody, myslivost aj.

Program se ponese v duchu hravé a zábavně naučné formy.

 

Lesnictví v suchu (mokrá varianta)

Místo konání: Zámek Křtiny, cena na osobu 100 Kč

Náplň programu: 8 zastavení s lesnickou a mysliveckou tématikou

  1. stanoviště: Les jako ekosystém – zjišťování základních informací o lesích v České republice a o lesním hospodářství
  2. stanoviště: Lesní dřeviny – poznávání makroskopické stavby lesních dřevin
  3. stanoviště: Lesní hospodářské plánování – lesnické mapy, hospodářské knihy,lesní hospodářská evidence aj.
  4. stanoviště: Ochrana lesa – poznávání biotických a abiotických škůdců
  5. stanoviště: Ochrana přírody – chráněné, původní a invazní druhy
  6. stanoviště: Ochrana přírody – chráněné, původní, invazní druhy
  7. stanoviště: Myslivost – poznáváni stop, pobytové znaky zvěře
  8. stanoviště: Střelectví – ukázka zbraní a střeliva

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Vaši lesní pedagogové ze ŠLP ML Křtiny