Programy lesní pedagogiky

Aktivity lesní pedagogiky ŠLP Křtiny
Lesní pedagogika vychází ze základního poslání Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny – sloužit široké veřejnosti. Jejím prostřednictvím se snažíme jednoduchým, přitažlivým a přínosným způsobem přiblížit všem, kdo o to mají zájem, prostředí lesa a přírody. Lesní pedagogika ŠLP Křtiny nabízí veřejnosti řadu aktivit. Na výběr mají zájemci z několika edukačních programů nebo si mohou vybrat exkurzi do vybraného zařízení ŠLP Křtiny. Široká veřejnost může navštívit každou 3. sobotu areál lesní pedagogiky Doubravka, kde je vždy připraven doprovodný program. Poslední nabízenou aktivitou jsou semináře a besedy.

Edukační programy lesní pedagogiky
Edukační programy probíhají buď v areálu lesní pedagogiky Doubravka nebo ve vhodném prostředí na území ŠLP Křtiny. Program může být dlouhý až 4 hodiny, ale může být i kratší podle časových možností. Věk účastníků není limitující a jednotlivé programy jsou vždy přizpůsobeny věku dané skupiny. Programy tedy mohou využít jak děti z MŠ, tak i žáci prvního a druhého stupně ZŠ, zúčastnit se mohou také SŠ, ale i dospělí a senioři.

Cílem edukačních programů je, aby si účastníci zažili les, pokud možno všemi smysly a umožnit jim tak bližší pochopení procesů, které v lese fungují. K tomuto účelu slouží aktivity smyslové, znalostní, pohybové a kreativní.

Exkurze

  • Pila Olomučany
  • Dykovy školky
  • Arboretum Křtiny
  • Arboretum Řícmanice
  • Bažantnice Rajhrad
  • Obora Sokolnice
  • Střelnice Březinka
  • Zámek a zámecký park Křtiny

Semináře a besedy
Semináře a besedy jsou tvořeny individuálně se zaměřením na různá témata týkající se lesního ekosystému a hospodaření v lese.

Aktuální informace pro veřejnost naleznete na webu www.lesni-pedagogika.cz