Soutěž adventních věnců

Dovolte nám představit čtvrtý ročník soutěže adventních věnců na zámku Křtiny.

Přineste svůj vyrobený adventní věnec (nebo jinou podobnou vánoční výzdobu), zaregistrujeme Vás a tím budete soutěžit o ceny.

Od 19. listopadu se můžete do soutěže zapojit a od první adventní neděle (26. 11.) můžete hlasovat pro Váš nejoblíbenější věnec.

Vyhodnocení se bude konat poslední adventní neděli.

Pravidla soutěže adventních věnců

  1. Soutěž trvá od 19. 11. 2017 do 17. 12. 2017.
  2. Hlasování probíhá od 27. 11. 2017 do 17. 12. 2017 včetně.
  3. Jeden účastník smí do soutěže přihlásit i více věnců.
  4. Velikost, tvar, materiál věnce aj. závisí na volbě účastníka soutěže.
  5. Přihlašování do soutěže se koná na recepci zámku Křtiny.
  6. Hlasování probíhá v prostoru zámku Křtiny na označených lístcích.
  7. Hlasovací lístky obdržíte v zámecké restauraci nebo na recepci.
  8. Každá osoba smí hlasovat pouze jednou.
  9. Dne 17. 12. 2017 v 15 hodin se bude konat vyhlášení vítězů o nejoblíbenější věnec.

Váš vyrobený věnec si můžete odnést 17. 12. po vyhlášení výsledků.