Dům přírody Moravského krasu

Expozice Domu přírody Moravského krasu vypráví příběh krajiny Moravského krasu od hlubinného geologického vývoje až po její současnou podobu, na které se velkou měrou podílí člověk.

Příběh má několik částí. Přízemí vás zavede do historie, pozve k cestě časem v hlubinách historie od počátku vzniku planety až po současnost. Představí geologickou minulost Moravského krasu, ponoříte se do korálového moře, můžete důkladně prozkoumat vývoj krasových jevů a jeskyní, potkáte se s lidmi z hluboké minulosti a uvidíte jak, žili v jeskyních. Blíže se vám představí také jeskynní živočichové, jako například netopýři.

Z potemnělých, jakoby pouze světlem karbidové lampy osvětlených, „jeskynních“ prostor, vás točité schodiště přivede na denní světlo, do současné přírody Moravského krasu. Zde poznáte biotopy oblasti, dozvíte se o vývoji krajiny a jejích změnách vyvolaných lidskou činností. Změny krajiny si můžete sami „vyprojektovat“ a promítnout. Na 3D stole najdete nepřeberné množství map se zajímavými místy a jevy Moravského krasu, kterými určitě rád zalistuje každý turista, cykloturista, speleolog i badatel. Velká okna vhodně propojují přírodu uvnitř se skutečnou přírodou venku.

Po náročném objevování a bádání můžete sejít do 3D kina, pustit si film, usednout a už se jenom dívat. Pro děti je k dispozici také vnitřní herna (volně přístupná – bez vazby na vstup do expozice). Malý jeskyňář zde může důkladně prolézt dětskou jeskyní nebo si zkusit sestavit krápník z puzzle.

Venku kromě menšího geoparku najdete také tzv. vodní prvek, na kterém po vlastnoručním napumpování vody můžete pozorovat, jak územím Moravského krasu protéká voda.

Více informací se dozvíte na www.dumprirody.cz/moravsky-kras/