Tak jako každý rok se s prázdninami rozloučíme koncertem, kde výtěžek ze vstupného jde na MŠ a ZŠ Křtiny.

4. 6. 2017 výstava obrazů

Na Zámku Křtiny se koná výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jana Kunovského, který byl při tvorbě těchto děl inspirován múzou z baletního prostředí. Výstava byla zahájena 8. 4. 2017 vernisáží, na které vystoupily baletky a také primabalerína Národního divadla Tereza Podařilová. Celá performance byla protkána písněmi šansoniérky Markéty Burešové. Výstava potrvá do 30. 4. 2017.
Srdečně Vás zveme na výstavy fotografií, jež jsou jedním z výstupů projektu “Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí”.   Termíny výstav:   9. 1. – 5. 2. Zámek Křtiny Výstava fotografií – RaFA – Voda 6. – 26.